Noble Re_D ซอยอารีย์ 08 55

posted on 25 Aug 2012 11:00 by qsecblog2

 

 

  ความก้าวหน้าโดยรวมของโครงการ Cool

 
 
  งานเรากำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆ Cry
 
 
 
  งานระบบดับเพลิงที่ชั้น 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว...พร้อมส่งมอบ
 
 
 
 งานก่อสร้างห้องตัวอย่างทีชั้น 5 เริ่มก่อกำแพงกั้นแล้ว Kiss
 
 
 
  งานระบบกำลังเข้ายึดพื้นที่ชั้น 5
 
 
 
  ติดตั้งท่อ Sleeve ห้องน้ำบริเวณชั้น 8 แล้วค่ะ
 
 
 
  เตรียมเทพื้นบริเวณชั้น 9 แล้วค่ะ...

edit @ 25 Aug 2012 11:26:17 by QSEC

Comment

Comment:

Tweet

อืมนะครับ ผมไปอารีัย์บ่อย

#1 By dreammagicz on 2012-08-25 11:47