Noble Revent 12-55

posted on 27 Dec 2012 11:31 by qsecblog2
 
  คอนโดมิเนียมสูง 30 ชั้น ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS และ Airport Link พญาไท
=^_________________________.._____________________________^=
 
 
 ภาพรวมโครงการ ตอนนี้ดำเนินงานโครงสร้างอาคารถึงชั้น 15 แล้วค่ะ
=^_________________________.._____________________________^=
 
 
 สำนักงานสนาม...ที่ที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง
=^_________________________.._____________________________^=
 
 
 งานติดตั้ง Sprinkler ชั้น P3 เรียบร้อยสวยงาม
=^_________________________.._____________________________^=
 
 
 งานฝังท่อและบล็อคสำหรับเต้ารับ Emergency ตามเสา
=^_________________________.._____________________________^=
 
 
 งานวางท่อฝังพื้นระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
=^_________________________.._____________________________^=
 
 
 งานวางท่อระบบไฟฟ้าพื้น
=^_________________________.._____________________________^=
 

edit @ 27 Dec 2012 11:48:50 by QSEC

Comment

Comment:

Tweet